Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


18.09.2007

Постанова № 137 - КІ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Кіровоградське ТУ


ПОСТАНОВА № 137 - КІ

м.Кіровоград

2007-09-18

Я, Уповноважена особа Комісії, Масленніков Микола Олексійович – начальник Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який діє згідно Наказу №264-К від 05.09.2006р. ДКЦПФР, на підставі матеріалів справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні: ЗАТ "Кіровоградтурист", код ЄДРПОУ 02593820; юридична адреса: 25006, м.Кіровоград, вул.Ушакова, 1а; п/р 2600420105010 в КОФ УСБ м.Кіровоград, МФО 323293

ВСТАНОВИВ:

В річному звіті емітента за 2005 рік Товариство зазначило дату проведення останніх зборів акціонерів 05.06.2006 року, тоді як фактично останні загальні збори скликались і проводились 31 липня 2006 року; звіти емітента за 2005 рік (в форми 3,4, в «Інформації про загальні збори акціонерів») та за 2004 рік (в формі 3 та «Інформації про загальні збори акціонерів») не відображають інформацію щодо виплати дивідендів, що порушує вимоги «Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами до ДКЦПФР», затвердженого Рішенням ДКЦПФР 03.06.2003р. №227 зі змінами та доповненнями. Товариство не подало до реєструвального органу та не опублікувало особливу інформацію про призначення голови ревізійної комісії, згідно протоколу засідання Ревізійної комісії від 05 квітня 2007 року, що порушує вимоги ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням ДКЦПФР 19.12.2006р. №1591. Факти вчинення зазначених порушень підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 12.09.2007р. №136-КІ. Обставини, що пом`якшують відповідальність: не виявлено. Обставини, що обтяжують відповідальність: подана особлива інформація 13.03.07 про призначення голови ревізійної комісії. Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ПОСТАНОВИВ:

За ненадання та надання недостовірної інформації застосувати до ЗАТ "Кіровоградтурист" санкції у вигляді накладення штрафу у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 340,00 грн. Суму штрафу, накладеного на ЗАТ "Кіровоградтурист" перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок відділення державного казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 31112106700002 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 101, одержувач – УДК у м.Кіровограді, код одержувача – 24145329, банк одержувача – ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016 протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови направити протягом п’яти робочих днів в Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул.Леніна , 64/53 , кім. 602. 3. Копію цієї постанови направити протягом трьох днів: - особі, до якої застосована санкція. 4. Копію цієї постанови направити протягом п’яти днів: - в Управління правозастосування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку. Застосування санкцій за порушення законодавства на ринку цінних паперів не звільняє юридичну особу від обов`язку усунути порушення законодавства.