Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


26.09.2006

Постанова № 135 - КІ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Кіровоградське ТУ


ПОСТАНОВА № 135 - КІ

м.Кіровоград

2006-09-26

Я, уповноважена особа Комісії, Масленніков Микола Олексійович – начальник Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який діє згідно Наказу №264-К від 05.09.2006р. ДКЦПФР, на підставі матеріалів справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні ЗАТ “ Кіровоградтурист ”, код ЄДРПОУ 02593820, юридична адреса: 25014, м.Кіровоград, вул. Ушакова, 1а; тел. 24-45-89, п/р 26000420105010 в КОФ “Укрсоцбанк” м.Кіровограда, МФО 323293

ВСТАНОВИВ:

Інформація про зміни в персональному складі посадових осіб Товариства , які відбулися 18.08.2006р., подана (вх.№1588 від 15.09.2006р.) до реєструвального органу з порушенням терміну, що не відповідає вимогам ст.41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” і п.3.1 “Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підпрємствами – емітентами облігацій”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 10.02.2000р. №5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.02.2000р. № 108/4329 зі змінами та доповненнями. Факт вчиненення зазначеного порушення підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 26.09.2006р. № 135 –КІ. Обставини,що пом`якшують відповідальність:на дату розгляду справи особлива інформація подана__________________________________________________________________. Обставини що обтяжують відповідальність: _____ не виявлено ________________________ _________________________________________________________________________________. Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації застосувати до ЗАТ «Кіровоградтурист» санкції у вигляді накладення штрафу у розмірі 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 34,00 грн. 2. Суму штрафу, накладеного на ЗАТ «Кіровоградтурист» перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок відділення державного казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 31115106600002 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 23030300 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 101, одержувач – ВДК у м.Кіровограді, код одержувача – 24145329, банк одержувача – УДК у Кіровоградській області, МФО 823016 протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу , що підтверджуватиме виконання цієї постанови направити протягом п’яти робочих днів в Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул.Леніна , 64/53 , кім. 602. 3. Копію цієї постанови направити протягом трьох днів: - особі, до якої застосована санкція; 4. Копію цієї постанови направити протягом п’яти днів: - в Управління правозастосування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку. Застосування санкцій за порушення законодавства на ринку цінних паперів не звільняє юридичну особу від обов`язку усунути порушення законодавства.