Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 08.02.2010
Дата публікації 09.02.2010 11:30:04
Найменування емітента* Кіровоградське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Кіровоградтурист"
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуляєва Галина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522366341
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Заступник голови правлiння Чернецький Вiктор Федотович (паспорт: серiя ЕА номер 235080 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 22.01.1997) звiльнений 08.02.2010р. вiдповiдно до Постанови Наглядової ради ЗАТ "Кiровоградтурист" вiд 08 лютого 2010 року, (протокол № ПР-51-3). На посадi перебував 1 рiк 3 мiсяцi. Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа Заступник голови правлiння Куценко Валентин Iванович (паспорт: серiя ЕА номер 645029 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.06.1999) призначений 08.02.2010р. вiдповiдно до Постанови Наглядової ради ЗАТ "Кiровоградтурист" вiд 08 лютого 2010 року, (протокол № ПР-51-3) на безстроковий термiн. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Попереднi посади: Управлiння Державного казначейства у Кiровоградськiй областi - заступник начальника Головного управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Гуляєва Галина Миколаївна