Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.10.2008
Дата публікації 17.11.2008 14:30:09
Найменування емітента* Кіровоградське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Кіровоградтурист"
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуляєва Галина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522366341
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правлiння-заступник голови правлiння Жовноватюк Василь Андрiйович (паспорт: серiя ЕА номер 372484 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 21.11.1997) звiльнена з посади вiдповiдно до Постанови Наглядової ради ЗАТ "Кiровоградтурист" вiд 28.10.2008 року (протокол № ПР-43-2). Працював на данiй посадi один рiк i 8 мiсяцiв. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння-заступник голови правлiння Чернецький Вiктор Федотович (паспорт: серiя ЕА номер 235080 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 22.01.1997) призначена на посаду вiдповiдно до Постанови Наглядової ради ЗАТ "Кiровоградтурист" вiд 28.10.2008 року (протокол № ПР-43-2). До цього працював з 1996 р. по 2006 р. слiдчим прокуратури Кiровоградської областi, з 2006 р. по день прийому на посаду заступника голови правлiння не працював (перебував на пенсiї). Призначено на посаду на термiн згiдно статуту товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Гуляєва Галина Миколаївна