Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 03.04.2008
Дата публікації 03.04.2008 19:00:02
Найменування емітента* Кіровоградське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Кіровоградтурист"
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуляєва Галина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522366341
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова Спостережної ради ЗАТ по туризму та екскурсiях "Укрпрофтур" (представник за дорученням), що знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окiпної, 2, код ЄДРПОУ - 022605473 (юридична особа) звiльнена з посади згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Кiровоградтурист" вiд 03.04.2008р. (протокол № Р-13-6). Юридична особа - акцiонер перебувала на займанiй посадi з 20.12.2001 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 99.928%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Голова Наглядової ради ЗАТ по туризму та екскурсiях "Укрпрофтур" ((представник за дорученням), що знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окiпної,2, код ЄДРПОУ - 022605473 (юридична особа) призначена на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Кiровоградтурист" вiд 03.04.2008р. (протокол № Р-13-6 вiд 03.04.2008). Юридичну особу - акцiонера ЗАТ по туризму та екскурсiях "Укрпрофтур" обрано термiном на 3 роки, що здiйснює роботу через трьох уповноважених представникiв. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 99.928%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Гуляєва Галина Миколаївна