Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.11.2015
Дата публікації 10.11.2015 08:51:04
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуйван Олександр Іванович - Виконуючий обов'язки Голови Правлiння. Тел: 0522241803
E-mail* kdturist@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 26.11.2015 14.00 25001, м. Кiровоград, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, конференц-зал 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13.00 по 13.45 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 20.11.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ". 2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ". 3. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ". 4. Про передачу об'єктiв до статутного фонду господарського товариства. 5. Про реалiзацiю нерухомого майна ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ". 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, можна ознайомитися за адресою: Україна, м. Кiровоград, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, в робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 10.00 по 16.00, до дати проведення позачергових Загальних зборiв, а в день проведення позачергових Загальних зборiв ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в мiсцi проведення Загальних зборiв до їх початку. Вiдповiдальним за ознайомлення акцiонерiв з документами є Маленко Наталiя Олександрiвна, юрисконсульт ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ", тел. (0522) 24-37-59. 6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 209 Вiдомостi НКЦПФР від 04.11.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Гуйван Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.11.2015
(дата)