Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.07.2013
Дата публікації 18.07.2013 15:37:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Давидюк Андрiй Сергiйович - Голова правління. Тел: (0522) 24-18-03, (0522) 36-63-48
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно рішення наглядової ради №14-3 від 17.07.2013 року відбулася зміна члена правління.
Звільнено: Член правління Алєксєєва Тетяна Василiвна (паспорт ЕА 805681 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 06.01.2001) на даній посаді працювала з 2002 року. Володіє часткою в СК емітента 0,01%.
Призначено: Член правління Мацола Світлана Михайлівна (паспорт ЕО 847447 Первомайським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 15.06.2000), займала посаду головного юрисконсульту в ДП «Кіровоградський КХП № 2» Державного агентства резерву України, ПрАТ «Кіровоградтурист». Обрана на строк 5 років. Акціями Товариства не володіє. Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Давидюк Андрiй Сергiйович