Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.07.2013
Дата публікації 02.07.2013 14:31:26
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Давидюк Андрiй Сергiйович - Голова правління. Тел: (0522) 24-18-03, (0522) 36-63-48
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно наказу голови правління №62-к від 01.07.2013 року звільнено головного бухгалтера.
Звільнено: Головний бухгалтер Алєксєєва Тетяна Василiвна (паспорт ЕА 805681 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 06.01.2001) на даній посаді працювала з 2002 року. Володіє часткою в СК емітента 0,01%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Давидюк Андрiй Сергiйович