Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.06.2013
Дата публікації 20.06.2013 08:59:45
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Давидюк Андрiй Сергiйович - Голова правління. Тел: (0522) 24-18-03, (0522) 36-63-48
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно рішення наглядової ради від 19.06.2013 року (Протокол №12) затверджено керівника переведенням його зі статусу «виконуючий обов’язки».
Звільнено: Виконуючий обов'язки Голови правлiння Давидюк Андрiй Сергiйович (паспорт: МС 708160 вид.Лановецьким РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 18.07.2000) на даній посаді працював з 01.03.2013 року. Акцiями Товариства не володiє.
Обрано: Голова правлiння Давидюк Андрiй Сергiйович (паспорт МС 708160 вид.Лановецьким РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 18.07.2000). Обiймав посади: комерцiйний директор ППФ «Шанс», в.о.голови правління ПрАТ «Кіровоградтурист». Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Давидюк Андрiй Сергiйович