Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 07.03.2013
Дата публікації 07.03.2013 12:56:27
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Давидюк Андрiй Сергiйович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: (0522) 24-18-03, (0522) 36-63-48
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Приватного акціонерного товариства "Кіровоградтурист" (код за ЄДРПОУ- 02593820, місцезнаходження - 25001, м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1а; тел./факс (0522) 24-18-03,
(0522) 36-63-48, e-mail - kirovograd@ukrproftour.com.ua, власна web-сторінка - www. http://kirovogradturist.emitents.net.ua/ua/)

Посадова особа член правлiння Чайка Микола Іванович (паспорт: серiя ЕА номер 403300 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 03.02.1998) призначений 06.03.2013 вiдповiдно до рішення Наглядової ради ПрАТ "Кіровоградтурист", у вигляді Протоколу вiд 06.03.2013 р. № 11, термiном на 5 років. Акцiями Товариства не володiє. Протягом трудової дiяльностi Чайка М.І. обiймав наступнi посади: Федерація профспілок Кіровоградськогої області, заступника голови. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.В.о. Голови правління Давидюк Андрій Сергійович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Давидюк Андрiй Сергiйович