Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.02.2013
Дата публікації 01.03.2013 12:45:04
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Давидюк Андрiй Сергiйович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: (0522) 24-18-03, (0522) 36-63-48
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння Гуляєва Галина Миколаївна (паспорт: серiя ЕА номер 466136 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 02.06.1998) припинено повноваження 28.02.2013 р., вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "Кiровоградтурист", у виглядi Протоколу вiд 28.02.2013 р., № 10.
Володiє часткою у Статутному фондi емiтента - 0,0104 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Гуляєва Г.М. перебувала на посадi з 01.10.2012 року по день звільнення.
Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння Давидюк Андрiй Сергiйович (паспорт: серiя МС номер 708160 виданий Лановецьким РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 18.07.2000) призначений на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "Кiровоградтурист", у виглядi Протоколу вiд 28.02.2013 р. № 10, термiном до обрання Голови правлiння, приступити до повноважень з 01.03.2013 року. Акцiями Товариства не володiє.
Протягом трудової дiяльностi Давидюк А.С. обiймав наступнi посади: ППФ "Шанс", комерцiйний директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Член правлiння Гуляєва Галина Миколаївна (паспорт: серiя ЕА номер 466136 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 02.06.1998) звiльнена з посади відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ "Кіровоградтурист", у вигляді протоколі від 28.02.2013 року № 10. Посадова особа працювала на даній посаді з 06.06.2012 року по день звільнення.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01040%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На дану посаду замiсть звiльненої особи, нікого не призначено.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Давидюк Андрiй Сергiйович