Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.10.2012
Дата публікації 02.10.2012 11:56:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуляєва Галина Миколаївна - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: (0522) 24-18-03, (0522) 36-63-48
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правлiння Малогон Iван Iванович (паспорт: серiя ЕА номер 013490 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.11.1995) звiльнена з посади 01.10.2012 року, вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "Кiровоградтурист", у виглядi Протоколу вiд 01.10.2012року № 4/2012/. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Малогон I.I. перебував на посадi з 05.06.2012 року.
Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння Гуляєва Галина Миколаївна (паспорт: серiя ЕА номер 466136 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 02.06.1998)призначена на посаду виконуючого обов'язки Голови правлiння з 01.10.2012 року вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "Кiровоградтурист", у виглядi Протоколу вiд 01.10.2012року № 4/2012/. Володiє часткою у Статутному фондi емiтента - 0,0104 %. Протягом трудової дiяльностi Гуляєва Г.М. обiймала наступнi посади: ПрАТ "Кiровоградтурист", Голова правлiння; ПрАТ "Кiровоградтурист", заступник голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки Голови правління Гуляєва Галина Миколаївна