Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.06.2012
Дата публікації 06.06.2012 16:08:23
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Малогон Іван Iванович - Голова правління. Тел: (0522) 24-18-03, (0522) 36-63-48
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа член правлiння Гуляєва Галина Миколаївна (паспорт: серiя ЕА номер 466136 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 02.06.1998) призначена 06.06.2012 р. вiдповiдно до Постанови Наглядової ради ПрАТ "Кіровоградтурист" вiд 05.06.2012 р. № 2/2012/4. Володіє часткою у Статутному фонді емітента – 0,0104 %. Протягом трудової дiяльностi Гуляєва Г.М. обiймала наступнi посади: ПрАТ «Кіровоградтурист», заступник голови правління; ПрАТ «Кіровоградтурист», Голова правління. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Голова правління Малогон Іван Iванович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Малогон Іван Iванович