Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.06.2012
Дата публікації 06.06.2012 16:06:37
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Малогон Іван Iванович - Голова правління. Тел: (0522) 24-18-03, (0522) 36-63-48
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа член правлiння Куценко Валентин Іванович (паспорт: серiя ЕА номер 645029 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській областi 29.06.1999) звiльнена 05.06.2012 р. вiдповiдно до Постанови Наглядової ради ПрАТ "Кіровоградтурист" вiд 05.06.2012 р. № 2/2012/3. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Куценко В.І. перебував на посадi з 01.12.2009 р.
Посадова особа Голова правлiння Гуляєва Галина Миколаївна (паспорт: серiя ЕА номер 466136 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 02.06.1998) звільнена 05.06.2012 р. вiдповiдно до Постанови Наглядової ради ПрАТ "Кіровоградтурист" вiд 05.06.2012 р. № 2/2012/4. Володіє часткою у Статутному фонді емітента – 0,0104 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Гуляєва Г.М. перебувала на посадi з 25.01.2007 р.
Посадова особа Голова правлiння Малогон Іван Іванович (паспорт: серiя ЕА номер 013490 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 29.11.1995) призначений 05.05.2012 вiдповiдно до Постанови Наглядової ради ПрАТ "Кіровоградтурист" вiд 05.06.2012р. № 2/2012/5 термiном на 5 років. Акцiями Товариства не володiє. Протягом трудової дiяльностi Малогон І.I. обiймав наступнi посади: Кіровоградський Керамзитовий завод, Директор; ТОВ «Центр сприяння розвитку підприємництва», Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Голова правління Малогон Іван Iванович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Малогон Іван Iванович