Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 02.04.2007
Дата публікації 03.04.2007 10:28:15
Найменування емітента* Кіровоградське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Кіровоградтурист"
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуляєва Галина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522366341
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадову особу - Гончарука Григорiя Тимофiйовича (паспорт: серiя ЕА номер 383564 виданий МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.12.1997) вiдповiдно до Постанови Спостережної ради ЗАТ "Кiровоградтурист" вiд 02.04.2007 року (протокол № 27), вiдкликано зi складу правлiння ЗАТ "Кiровоградтурист", у зв'язку зi звiльненням з посади Директора фiлiї ЗАТ " Кiровоградтурист" пансiонат "Славутич", яку вiн обiймав 15 рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0009%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу - Малiновського Iвана Миколайовича (паспорт: серiя ЕА номер 413835 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 26.02.1998) вiдповiдно до Постанови Спостережної ради ЗАТ "Кiровоградтурист" вiд 02.04.2007 року (протокол № 27), обрано до складу правлiння ЗАТ "Кiровоградтурист", у зв'язку з призначенням на посаду директора фiлiї ЗАТ " Кiровоградтурист" пансiонат "Славутич" з 10 сiчня 2007 року. До цього працювава керiвником Кiровоградської обласної органiзацiї Народної Партiї. Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу - Жовноватюка Василя Андрiйовича (паспорт: серiя ЕА номер 372484 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 21.11.1997) вiдповiдно до Постанови Спостережної ради ЗАТ "Кiровоградтурист" вiд 02.04.2007 року (протокол № 27), обрано до складу правлiння ЗАТ "Кiровоградтурист", у зв'язку з призначенням на посаду заступника голови правлiння з 14.02.2007 р. До цього обiймав посаду iнженера-енергетика ЗАТ "Кiровоградтурист". Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Гуляєва Галина Миколаївна