Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.04.2007
Дата публікації 12.09.2007 16:31:11
Найменування емітента* Кіровоградське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Кіровоградтурист"
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуляєва Галина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522366341
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Федерацiя профспiлок Кiровоградської областi (юридична особа , що знаходиться за адресою: 25006, м. Кiровоград, вул. Преображенська, 4, код ЄДРПОУ - 02606119) призначена на посаду згiдно протоколу № 1 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 05.04.2007 року. На засiданнi було обрано головою Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Кiровоградтурист" представника акцiонера - юридичної особи Залевську Олександру Василiвну. Федерацiя профспiлок Кiровоградської областi володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.009%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Гуляєва Галина Миколаївна