Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.01.2007
Дата публікації 11.09.2007 14:56:24
Найменування емітента* Кіровоградське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Кіровоградтурист"
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуляєва Галина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522366341
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї ЗАТ по туризму та екскурсiях "Укрпрофтур"(представник за дорученням), що знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. раїси Окiпної,2, код ЄДРПОУ - 02605473 (юридична особа) звiльнена з посади згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ"Кiровоградтурист" вiд 25.01.2007 року (протокол № 11/4). Юридична особа - акцiонер перебувала на займанiй посадi з 20.12.2001 року. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 99.928%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Ревiзiйна комiсiя Федерацiя профспiлок Кiровоградської областi (юридична особа, що знаходиться за адресою: 25006, м. Кiровоград, вул. Преображенська,4, код ЄДРПОУ-02606119) призначена на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ"Кiровоградтурист" вiд 25.01.2007 року (протокол № 11/4). Юридичну особу-акцiонера Федерацiю професiйних спiлок Кiровоградської областi обрано термiном на 3 роки, що здiйснює роботу через трьох уповноважених представникiв. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.0092%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Гуляєва Галина Миколаївна